Πελματογραφία - Ορθωτικά πέλματα 

 Τι είναι το Πελματογράφημα; 

Το βασικό εργαλείο που θα βοηθήσει τον ειδικό να καταλήξει στη σωστή διάγνωση και να συστήσει την κατάλληλη θεραπεία είναι ο πελματογράφος: Μία πλατφόρμα, η οποία συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου ο ασθενής θα κληθεί είτε να σταθεί (στατική μελέτη) είτε να περπατήσει (δυναμική μελέτη) και θα καταγράψει με ακρίβεια την κατανομή των δυνάμεων-πιέσεων που ασκούνται σημειακά στα πέλματά του, το λεγόμενο πελματογράφημα.

Η εξέταση ολοκληρώνεται με τις αριθμητικές τιμές της ανύψωσης και πτώσης του πέλματος, υπολογισμένες και οι δύο συνολικά (για κάθε πόδι) και ανά τμήματα (σχετικά με το πίσω μέρος του πέλματος, το μεσαίο και το μπροστινό τμήμα) κατά την εφαρμογή στατικών και δυναμικών εκτιμήσεων.

 Δυναμικός Έλεγχος 

Ο βηματισμός καθορίζεται από την προοδευτική καταγραφή των διαφόρων στιγμιότυπων πίεσης, με την ανάγνωση του κεντρικού σημείου πίεσης κατά την επαφή κάθε πέλματος στον κύλινδρο ανά λεπτό και το σχετικό αποτέλεσμα για το πάτημα. Η εικόνα παρουσιάζεται συνολικά και δίνει, επιπλέον, άμεσες απεικονίσεις των διαφόρων δυναμικών παραμέτρων του ασθενή, οι οποίες αποδίδονται με τις αντίστοιχες τιμές κατά την ολοκλήρωση του κύκλου βάδισης, αποτυπώνοντας τις περιόδους επαφής/απελευθέρωσης/έκτασης του ποδιού, την ταχύτητα, των αριθμό των βημάτων ανά λεπτό, το μήκος, την επιφάνεια, το πίσω μέρος του πέλματος, την κορύφωση της καμπύλης, το γεωμετρικό κέντρο της βαρύτητας κτλ.

Το περπάτημα καθορίζεται από την προοδευτική καταγραφή των διαφόρων στιγμιότυπων πίεσης με την ανάγνωση του κεντρικού σημείου πίεσης κατά την επαφή κάθε πέλματος στον κύλινδρο ανά λεπτό και το σχετικό αποτέλεσμα για το βήμα.

Η εικόνα παρουσιάζεται συνολικά και δίνει, επιπλέον, άμεσες απεικονίσεις των διαφόρων δυναμικών παραμέτρων του ασθενή, οι οποίες αποδίδονται με τις αντίστοιχες τιμές κατά την ολοκλήρωση του κύκλου βάδισης, αποτυπώνοντας τις περιόδους επαφής/απελευθέρωσης/έκτασης του ποδιού, την ταχύτητα, των αριθμό των βημάτων ανά λεπτό, το μήκος, την επιφάνεια, το πίσω μέρος του πέλματος, την κορύφωση της καμπύλης, το γεωμετρικό κέντρο της βαρύτητας κτλ.

 Στερεομετρικός Έλεγχος 

Το περπάτημα καθορίζεται από την προοδευτική καταγραφή των διαφόρων στιγμιότυπων πίεσης με την ανάγνωση του κεντρικού σημείου πίεσης κατά την επαφή κάθε πέλματος στον κύλινδρο ανά λεπτό και το σχετικό αποτέλεσμα για το βήμα.

Η εικόνα παρουσιάζεται συνολικά και δίνει, επιπλέον, άμεσες απεικονίσεις των διαφόρων δυναμικών παραμέτρων του ασθενή, οι οποίες αποδίδονται με τις αντίστοιχες τιμές κατά την ολοκλήρωση του κύκλου βάδισης, αποτυπώνοντας τις περιόδους επαφής/απελευθέρωσης/έκτασης του ποδιού, την ταχύτητα, των αριθμό των βημάτων ανά λεπτό, το μήκος, την επιφάνεια, το πίσω μέρος του πέλματος, την κορύφωση της καμπύλης, το γεωμετρικό κέντρο της βαρύτητας κτλ.

 Στατικός Έλεγχος 

Ο Στατικός Έλεγχος αποτελεί το μέσο αποτέλεσμα των σωματικών ταλαντώσεων εκφρασμένο σε 10 διαφορετικές χρωματικές κλίμακες και ως ποσοστό επί τη μέγιστη τιμή του βάρους (M). Η γραμμική προεκβολή του κέντρου βαρύτητας του σώματος (C) προσδιορίζει τις κινήσεις μπρος-πίσω του κορμού, ενώ η γραμμική προεκβολή των ποδιών (S-D) υπολογίζει τις αποκλίσεις του ισχίου του ασθενή εκφρασμένες σε μοίρες που εναλλάσσονται.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.patients.pedissence.gr


               
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Σταθερό: 2810243740
             2810341411
Κινητό:   6948526309
Διεύθυνση:
Ζερβουδάκη 1, Ηράκλειο
Κρήτη, Τ.Κ.: 71306
Πατήστε εδώ για το χάρτη
Ηλεκτρονική Αλληλογραφία:
info@tant.gr
aantonarakis@gmail.com
Για να αποστείλετε το ερώτημά
σας πατήστε εδώ

Ωράριο Λειτουργίας:
Καθημερινά
9:00 - 13:00 και 16:30  - 21:00

 


Επισκεψιμότητα

030265
ΣήμεραΣήμερα2
ΧθεςΧθες6
Αυτήν την εβδομάδαΑυτήν την εβδομάδα64
Αυτόν τον μήναΑυτόν τον μήνα326
ΕπισκεψιμότηταΕπισκεψιμότητα30265